Авторам публікацій

Вимоги до оформлення праць конференції


обсяг – 2-4 повних сторінки формату А4

шрифт – 12 pt Times New Roman

інтервал – 1.5 (полуторний)

поля – 25 мм з усіх боків

перший рядок – назва доповіді

другий рядок – прізвище та ініціали автора

третій рядок – установа, яку представляє автор

четвертий рядок – пустий

п'ятий рядок – анотація англійською мовою (6 рядків)

з одинадцятого рядка – текст доповіді

Повна інформація з оформлення праць конференції з прикладом представлена на офіційному сайті ХНУРЕ (розділ "Наукова діяльність / Науково-технічні заходи").

Праці конференції необхідно надсилати на адресу організаційного комітету mmpkonf@gmail.com

Загальні положення


Приймаються матеріали останніх досліджень, що не друкувалися раніше.

Праці можуть подаватися до друку українською або англійською мовами.

Оргкомітет залишає за собою право: внесення редакційних поправок у тексти; відмови в прийнятті матеріалів (у разі невідповідності вимогам, тематиці, відсутності відомостей про авторів). Автори прийнятих матеріалів будуть повідомлені заздалегідь.

Після проведення конференції планується публікація кращих статей у науково-технічних журналах: Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості Радіоелектроніка і інформатика Автоматизовані системи управління та прилади автоматики Комунальне господарство міст

Програма конференції та збірник праць конференції будуть видаватися учасникам під час реєстрації. Кожен автор отримає збірник праць та офіційний сертифікат, який засвідчує участь у конференції.

Іноземна колективна монографія


Оргкомітет пропонує учасникам конференції взяти авторську участь у іноземній колективній монографії на тему: "Intelligent Computer-Integrated Information Technology in Project and Program Management", яку буде видано європейським видавництвом "Landmark" SIA (м. Рига, Латвія) англійською мовою з присвоєнням UDC та номера ISBN, що дає можливість авторам взяти участь у колективній науковій праці, опублікованій у країні Євросоюзу.

Для участі у монографії необхідно на електронну адресу організаційного комітету mmpkonf@gmail.com направити матеріал відповідно до тематики конференції обсягом не менш 9 стор. Строк до 01.08.2022 року.

Матеріали приймаються українською та англійською мовами.

Додатково повідомляємо вам, що відповідно до вимог МОН України щодо присвоєння вченого звання професора працівникам наукових установ та наукових підрозділів ВНЗ відсутність достатньої кількості наукових праць у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science, може бути замінена публікацією монографії англійською мовою в міжнародних видавництвах (Пункт ІІ.2.4 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року №13 зі змінами від 03.03.2017 року).