Авторам публікацій

Вимоги до оформлення праць конференції


обсяг – 2-4 повних сторінки формату А4

шрифт – 12 pt Times New Roman

інтервал – 1.5 (полуторний)

поля – 25 мм з усіх боків

перший рядок – назва доповіді

другий рядок – прізвище та ініціали автора

третій рядок – установа, яку представляє автор

четвертий рядок – пустий

п'ятий рядок – анотація англійською мовою (6 рядків)

з одинадцятого рядка – текст доповіді

Повна інформація з оформлення праць конференції з прикладом представлена на офіційному сайті ХНУРЕ (розділ "Наукова діяльність / Науково-технічні заходи").

Праці конференції необхідно надсилати на адресу організаційного комітету mmpkonf@gmail.com

Загальні положення


Приймаються матеріали останніх досліджень, що не друкувалися раніше.

Праці можуть подаватися до друку українською, російською або англійською мовами.

Оргкомітет залишає за собою право: внесення редакційних поправок у тексти; відмови в прийнятті матеріалів (у разі невідповідності вимогам, тематиці, відсутності відомостей про авторів). Автори прийнятих матеріалів будуть повідомлені заздалегідь.

Після проведення конференції планується публікація кращих статей у науково-технічних журналах: Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості Радіоелектроніка і інформатика Автоматизовані системи управління та прилади автоматики Комунальне господарство міст

Оргкомітет пропонує учасникам конференції взяти авторську участь у колективній монографії. Для участі у монографії необхідно на електронну адресу організаційного комітету направити матеріал відповідно до тематики конференції обсягом не менш 7 стор. Орієнтовна вартість – 25 грн/стор.

Програма конференції та збірник праць конференції будуть видаватися учасникам під час реєстрації. Кожен автор отримає збірник праць та офіційний сертифікат, який засвідчує участь у конференції.