Тематика конференції

Мета конференції:

  • обмін результатами наукових і практичних досліджень, обговорення актуальних питань моделювання процесів в економіці та управлінні інноваційними проектами і програмами

Робочі мови конференції:

  • українська
  • російська
  • англійська

Основні тематичні напрямки конференції:

  • економіко-математичне моделювання організаційно-економічних систем
  • інформаційні технології в бізнесі, економіці та управлінні проектами
  • управління інноваційним розвитком підприємств
  • управління проектами та програмами
  • економічна безпека

Завантажити інформаційний лист